Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vinografia Nederland respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandelt.


Wanneer u zich aanmeldt om lid te worden van Vinografia Nederland vragen wij u om schriftelijk uw persoonsgegevens te verstrekken d.m.v. het inschrijfformulier dat van de website kan worden gedownload. Dit stuurt u dan per post naar onze administratie. Uw gegevens worden gebruikt om de vereniging te kunnen besturen en voor onderlinge communicatie met andere leden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server.


Wij vragen van u de volgende gegevens:


  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Welke etiketten u verzamelt

Wanneer u uw jaarlijkse lidmaatschapsgeld aan ons overmaakt, krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.


Deelname aan onze ledenvergadering/ruildagen

Van onze ledenvergadering/ruildagen wordt een presentielijst bijgehouden. Deze presentielijst wordt bewaard op de eigen beveiligde server en wordt alleen door het bestuur gebruikt voor beleidsbepaling.


Communicatie

Wanneer u e-mail of berichten naar ons stuurt, kunnen deze bewaard worden. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken of uw verzoeken te beantwoorden. Na afhandeling van uw e-mail of berichten worden deze verwijderd.


Website

Op onze website worden geen persoonsgegevens en e-mailadressen van de leden geplaatst. Ook worden geen foto's van de leden (met uitzondering van het bestuur en redactie) geplaatst, alsmede foto's gemaakt tijdens een van onze ruildagen. Dit om maximale privacy te waarborgen.


Cookies

Bij bezoek aan onze website worden door ons geen cookies geplaatst. Op cookies geplaatst door derde partijen, zoals Google, uw provider, banken, verzekeringsmaatschappijen, webwinkels, enz. hebben wij geen invloed en vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Cookies kunnen in de browser worden uitgeschakeld. Raadpleeg hiervoor de Helppagina's van de gebruikte browser.


Derden

Het bestuur heeft zich verplicht gesteld om geen ledeninformatie met derden te delen zonder toestemming van de betrokkene.


U heeft de volgende rechten:

- Het laten corrigeren van fouten en aanpassen van uw persoonsgegevens
- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens


Bestuur Vinografia Nederland
Laatste wijziging op 15-06-2018